När en själv eller någon nära anhörig drabbas av en svår sjukdom kan det vara bra att söka upp en förening som kan bistå med stöd, råd eller information. Detta kan dels vara bra rent praktiskt, så att man vet vad man kan förvänta sig av förloppet samt få tips av olika slag. Att vända sig till en organisation som till exempel Bröstcancerföreningen Johanna kan dock också vara värdefullt eftersom man får ett mycket bra stöd. Att bara prata av sig och få tala med personer som själva har eller har haft bröstcancer kan göra att man känner sig tryggare och lugnare. Att veta att det går att komma i kontakt med vanliga människor genom Bröstcancerföreningen Johanna kan också göra så att man slipper känna sig ensam med sin sjukdom. Vänner i all ära, men ibland kan man ha behov av att prata med folk som har erfarenhet av sjukdomen och som vet vad man kan förvänta sig.

Bröstcancerföreningen Johanna hjälper till när en själv eller en anhörig har drabbats av bröstcancer

Bröstcancerföreningen Johanna i GBG

Bröstcancerföreningen Johanna finns på flera orter runtom i landet, men huvudförgreningen ligger i Göteborg. Föreningen anordnar träffar, promenader och många andra typer av aktiviteter för den som har bröstcancer eller har någon anhörig med sjukdomen. Bröstcancerföreningen Johanna är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. De som arbetar för föreningen är både män och kvinnor. Merparten av kvinnorna har själva erfarenhet av att ha bröstcancer medan männen vet hur det känns som anhörig till någon med denna sjukdom.

Om man har bröstcancer så kan det vara bra att kontakta Bröstcancerföreningen Johanna, eftersom man kan få en hel del konkreta tips på olika typer av vård. Man kan lära sig av andras misstag och få reda på hur sjukvården fungerar när det gäller behandling av den här typen av sjukdomar. Bröstcancerföreningen Johanna verkar också för att kvinnor ska börja undersöka sina bröst regelbundet för att kunna upptäcka eventuella tumörer i tid.