Svensk politik har en lång tradition av att anordna lotterier för att samla in pengar till sin verksamhet. Detta är kanske inte något som så många tänker på idag, men för den äldre generationen är detta långt ifrån någon nyhet. Kombilotteriet är kanske det mest kända av alla lotterier som politiska partier sjösatt. Detta lotteri ägs av Socialdemokraterna och SSU och det är också de som får överskottet från försäljningen. Kombilotteriet är ett så kallat prenumerationslotteri, vilket innebär att alla som prenumererar får ett visst antal lotter i varje dragning som sker månadsvis. Det är ett av de lotterier som ska ha den största vinstchansen, särskilt när det gäller de allra högsta vinsterna. Dessa kan ibland uppgå till flera miljoner kronor.

Lotterier för partier ger mer pengar i kassan

Lotterier och partier i Sverige

Det är främst Socialdemokraterna som har anordnat lotterier för att samla in pengar till sin verksamhet. Även om detta pågått under lång tid, flera årtionden, så är frågan inte helt okontroversiell. Det talas ofta om att det finns behov av en ökad transparens när det gäller varifrån partierna får sitt ekonomiska stöd. Flera moderater har specifikt talat om just de lotterier som Socialdemokraterna anordnar för att stödja sin verksamhet, och ifrågasatt om det är rätt väg att gå. Samtidigt så är det väldigt vanligt att organisationer i Sverige tar hjälp av lotterier och spel för att samla in pengar. I Socialdemokraternas fall handlar det om ca 50 miljoner kronor som de får från överskottet av Kombilotteriet, med andra ord en ganska ansenlig summa.

Många meningsmotståndare menar att de som köper lotterna inte vet om att de samtidigt stödjer socialdemokratin i Sverige, och att detta är ett problem. När det gäller mindre organisationer är frågan inte alls lika kontroversiell som när det gäller Sveriges största parti. För många sportföreningar och andra lokala organisationer är lotterier inte bara ett sätt att få in pengar på, det kan också handla mycket om att skapa gemenskap på orten där de är verksamma.